Home

Voor wie

Wie zijn wij

Werkwijze

Kids

Contact

De meeste kinderen bewegen van nature graag. Spelenderwijs leren ze zo allerlei motorische vaardigheden en oefenen ze hun spieren en zintuigen.

Maar dat valt niet altijd mee . . .

KFL_01

Aanleiding


Meestal is het de ouder of verzorger die zich ongerust maakt over de zintuiglijke of motorische ontwikkeling van zijn of haar kind.

Ook het consultatiebureau, de leerkracht of sportbegeleider kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt.


Een stelregel is: een “niet-pluis-gevoel” is reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Het is immers van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Een baby geeft soms snel na de geboorte al signalen af die duiden op motorische problemen. Voorbeelden hiervan zijn: passiviteit, een lage of hoge spierspanning, veel huilen, overstrekken, voorkeur voor een bepaalde houding of achterblijven in de motorische ontwikkeling. Onze kinderfysiotherapeuten kunnen deze klachten goed verhelpen. Kinderen met een beperking of ziekte, leren wij om zo hun mogelijkheden optimaal te benutten.

Kinderen in de basis- en middelbare schoolleeftijd kunnen specifieke problemen krijgen met bewegen. Als een kind eerder tegen zijn grenzen aanloopt dan leeftijdgenootjes, kan dat leiden tot onzekerheid en frustratie. U kunt dan denken aan veelvuldig vallen, onhandigheid, houterig bewegen of niet stil kunnen zitten, snel vermoeid, problemen met de luchtwegen, slechte lichaamshouding (gespannen of juist slap), achterblijven bij gymlessen, moeite met fijn motorische vaardigheden als plakken, knippen, kleuren en schrijven. Niet alleen ouders, maar ook leerkrachten of begeleiders van de sport- of hobbyclub kunnen deze problemen signaleren.
KFL_04

Vergoeding


Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie per jaar uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht meer behandelingen.

Als de aandoening van uw kind chronisch is en uw kind wordt verwezen door een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Let op deze verwijzing zal dan eerst goedgekeurd moeten worden door de zorgverzekeraar.

Paramedisch Centrum Luxor heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
KFL_02

Intake/onderzoek


We beginnen met een intakegesprek met u en uw kind om de hulpvraag helder te krijgen en inzicht te krijgen in het ontwikkelingsverloop van uw kind. Vervolgens testen wij de kwantiteit en de kwaliteit van motoriek van uw kind aan de hand van gestandaardiseerde testen. Deze testen maken het mogelijk de motorische vaardigheden te vergelijken met leeftijdsgenootjes.

Advies


De resultaten van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek worden met u besproken en aan de hand van de uitkomst van deze tests zullen wij u advies uitbrengen. Samen met u komen wij tot een behandelplan. Het doel is om, na een periode van begeleiding en behandeling, een kind weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn omgeving.

Indien nodig en uitsluitend na uw toestemming overleggen wij ook met de begeleider, arts of leerkracht van uw kind.
KFL_03

Behandeling


In de eerst twee levensjaren wordt kinderfysiotherapie vrijwel uitsluitend thuis gegeven. Zo kan de behandeling een onderdeel van het dagelijks functioneren worden. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving.

Het oefenmateriaal in de praktijk is erop gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te “oefenen”. Verreweg de meeste kinderen die wij in onze praktijk behandelen komen hier graag.

Afzegging


Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt wordt de behandelprijs in rekening gebracht.

Verwijzing


Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen voor advies.
Ook kunt u aan de huisarts, het consultatiebureau, of de kinderarts vragen of het raadzaam is om een kinderfysiotherapeut in te schakelen. De arts kan dan een verwijzing schrijven voor : ‘kinderfysiotherapie’ of ‘kinderfysiotherapie aan huis’.

Als er langdurige kinderfysiotherapie nodig is, dan is er altijd een verwijzing nodig van een specialist.
Stacks Image 633
Kinderzwerfboek
Stacks Image 671
Home
Contact
Foto gallerij
Facebook
Verklarende woordenlijst

© 2013 KinderFysio - Luxor